Asuntokauppa perhejuridiikan näkökulmasta – turvaa selustasi

Kaikille lienee selvää, että asuntokauppaan liittyy paljon juridiikkaa. On laadittava kauppakirja lakipykälien mukaan ja otettava huomioon tarvittavat seikat esimerkiksi kaupan ehtoihin liittyen. Varsinaisen asuntokaupan lisäksi on hyvä pysähtyä miettimään, mitä muutoksia tapahtuma tuo henkilökohtaiseen elämääsi. Muutatko uuden kumppanin kanssa avoliittoon, etsitkö lisäneliöitä kasvavan perheen tarpeisiin vai oletko keskellä avioeroa? Uudet tilanteet tuovat mukanaan monenlaisia juridisia vaikutuksia ja sopimisen tarpeita, mutta ne mahdollistavat myös varallisuuden suunnittelua.

Kun asuntokauppaa tehdään perhesuhteiden muutosten johdosta, niin on syytä päivittää myös henkilökohtaiset juridiset dokumentit. Ja mikäli niitä ei vielä ole tehty ollenkaan, kannattaa ne nyt laittaa kuntoon. Olemme koonneet tähän yhteistyökumppanimme Lexlyn kanssa muutamia keskeisiä muutostilanteita ja niissä huomioon otettavia juridisia seikkoja.

Onko asuntokaupan myötä syntymässä uusi avoliitto?
Avopuolisoiden asemaa ei ole juurikaan turvattu laissa verrattuna aviopuolisoihin. Siksi avopuolisoiden täytyy itse sopia avoliiton raha-asioista sekä käytännön pelisäännöistä eron varalta. Sopimus avoliitosta, eli avoehto on juridisesti sitova tapa varmistua siitä, miten omaisuutenne jaetaan avoliiton päättyessä. Avoehdon tekeminen luo varmuutta ja ennakoitavuutta avoliittoon. On myös mahdollista tehdä asuntosopimus, joka on osakehuoneiston yhteisomistuksen purkamista koskeva sopimus. Siinä voitte etukäteen sopia asunnon lunastusoikeudesta tai myynnin ehdoista ristiriitojen varalta. Ennakkoon sopimalla voitte välttyä monelta harmilta, vaikka nyt ruusunpunaisten lasien läpi katsellessa asia tuntuukin kaukaiselta.

Minkäänlaista lain tuomaa suojaa ei myöskään ole olemassa avopuolison kuoleman varalta. Tämän vuoksi avopuolisoiden on erityisen tärkeää pohtia, kenelle haluaa oman omaisuutensa periytyvän. Testamentit kannattaa laatia kuntoon tässä vaiheessa. Erityisesti uusperhetilanteissa perhejuridiset näkökulmat ja mahdollisuudet ovat tärkeitä selvittää.

Liittyykö asunnonvaihtoon perheenlisäys?
Jos olet jo aiemmin tehnyt juridisia dokumentteja, ne kannattaa tässä kohtaa lukea läpi ja tarkastella, aiheuttaako uusi tilanne muutostarpeita. Usein vastaus on kyllä.

Pienten lasten perheissä eletään ruuhkavuosia ja kasvava perhe tarvitsee monesti lisää neliöitä. Isompi koti johtaa usein myös suurempaan asuntolainaan. Samaan aikaan saatetaan ajatella, että lasten myötä testamentin tekeminen olisi tullut tarpeettomaksi, koska lapsethan perivät. Pienten lasten perheissä olisi kuitenkin erittäin tärkeää ottaa huomioon koko perheen taloudellinen kokonaisuus ja varautua etukäteen siihen, mitä käytännön asiat hoituisivat, jos toiselle puolisoista tapahtuisi jotain odottamatonta. Kyse on paitsi toisesta puolisosta niin myös toisesta elatusvelvollisesta vanhemmasta.

Liittyykö asuntokauppa avioeroon?
Avioerossa täytyy tehdä kirjallinen ositussopimus. Ositus on varallisuuden hoitoon liittyvä tärkeä sopimus, joka selventää omistussuhteet. Myös pankki tarvitsee ositussopimuksen asuntolainaa tai muita lainajärjestelyjä varten. Avioehtotilanteissa tehdään osituksen sijaan omaisuuden erottelu, tai ositus ja erottelu. Näihin sopimuksiin liittyy myös verotuksellisia vaikutuksia ja suunnittelun mahdollisuuksia, joten juristia kannattaa konsultoida jo varhaisessa vaiheessa. Lexly on julkaissut myös avioerolaskurin, jolla voit hahmottaa, miten omaisuutenne jaetaan tilanteessa, jossa ei ole avioehtoa.

Aikaisemmat juridiset asiakirjat (kuten testamentti ja edunvalvontavaltuutus) on välttämätöntä käydä läpi ja päivittää. Ellei esimerkiksi testamenttia ole vielä olemassa, niin uuden elämäntilanteen myötä sen tekeminen voi tulla hyvinkin tarpeelliseksi.

Varautuminen kannattaa
Uuden asunnon ostaminen on mukava tapahtuma, ja niin pitää ollakin. On kuitenkin hyvä varautua siihen, että kaikki ei jatku näin ikuisesti. Kun on etukäteen sovittu siitä, millä tavoin yhteisomistuksesta irtaudutaan, vältytään monelta harmilta. Yhteisomistaminen voi alkuun tuntua helpolta ja huolettomalta. Varjot hiipivät esiin tilanteissa, joissa osapuolet eivät pääse keskenään sopuun yhteisesti omistetun omaisuuden kohtalosta tai ihmissuhteet ajautuvat umpikujaan. Asuntosopimuksella on mahdollista varmistaa, että tarvittaessa yhteisomistaminen päättyy haluamallanne tavalla. Näin kummallekaan ei synny yhteisomistamisen purkutilanteessa ikäviä yllätyksiä tai turhia kustannuksia. Asuntosopimuksen voivat tehdä yhtä hyvin niin avio- kuin avoparitkin.

Toinen tärkeä asia, mikä kannattaa hoitaa kuntoon, on edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltuutus on lupa hoitaa toisen asioita ja tehdä päätöksiä hänen puolestaan tilanteessa, jossa henkilö itse ei niitä enää pysty tekemään. Edunvalvontavaltuutus varmistaa sen, että omia asioita hoitaa tarvittaessa oma luottohenkilö valtuutuksessa määrätyllä tavalla.

Varaa aika ilmaiseen alkukartoitukseen
Yhteistyökumppanimme Lexly on erikoistunut perheoikeudellisiin asioihin ja auttaa erityisesti Dixun asiakkaita ja niitä, joille ehkä tulevaisuudessa tulee ajankohtaiseksi asunnon myynti Dixun kautta. Voit varata Lexlyn asiantuntevilta ja lempeiltä lakimiehiltä maksuttoman 30 minuutin alkukeskustelun, jossa kartoitetaan juuri sinun tilanteessasi huomioon otettavat asiat. Lexly on koonnut Dixun asiakkaille oman palvelusivun, jonka kautta on helppo ottaa yhteyttä. Tutustu etuihisi!

Kuva: Lexly/Kerttu Penttilä

Dixu

Dixu